Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony http://domkiprzymorzu.eu

Właścicielem i Administratorem strony jest firma: SPORT HALLS Sp. z o.o., Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail:

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – SPORT HALLS Sp. z o.o., Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://domkiprzymorzu.eu

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Zakres przetwarzania danych

Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkowników informacje w wiadomościach email wysłanych na adres internetowy podany na stronie lub w trakcie rozmowy telefonicznej;
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu "cookie";
 3. poprzez gromadzenie logów (plików dziennika) przez operatora hostingowego.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
   
 2. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
  Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania.
   
 3. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem telefonu, Użytkownik może przekazać w treści rozmowy dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
  Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.
   
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
   
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
   
 7. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
   
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
   
 3. Pliki cookies dzielą się na „trwałe” (persistent) i „sesyjne” (session). Plik trwały składa się z pliku tekstowego przesyłanego przez serwer do przeglądarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Z kolei plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, który wygasa po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki.
  Na Stronie stosowane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies. W tabeli przedstawiono wykaz plików cookies stosowanych w witrynie.
  Pliki cookies Wykorzystanie plików cookies
  Pliki cookies sesji

  Pliki cookies sesji są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji.

  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

  Trwały pilk cookie

   

  Plik zapisywany w urządzeniu użytkownika w momencie zaakceptowania informacji o plikach cookies. Dzięki temu użytkownik nie musi każdorazowo przy odwiedzaniu witryny akceptować polityki prywatności. Czas trwania - 365 dni.

   
 4. Użytkownik może samodzielnie, w każdym czasie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
   
 5. Użytkownik może usunąć piliki cookies po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
   
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
   
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
   
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
   
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Adres

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13
80-373 Gdańsk

EMAIL

Znajdź nas: